โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านมะนาวหวาน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวธิดารัตน์ ยาทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036490145
นางศรีภูมิ หวังเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036490145
นางนิติกาญจน์ อาทิตย์เที่ยง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036490145
นายยุทธศักดิ์ เชื้อสามารถ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036490145
นางลำใย เชื้อสามารถ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036490145
นางนรินทร์ฑมาศ สีบูลา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036490145
นางสาวสุภาพร โสภโณทัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036490145
นางนฤธร ถมจอหอ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036490145
นายสัญชัย ประสานสุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036490145
นายวีรภัทร กองแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
036490145
นางสาวฐิติพร ยืนยงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
036490145
นางสาวคัทลียา นิลศิริ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036490145
นางสาวเบญจมาภรณ์ พุฒแป้น
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036490145
นายอนุภาพ โตโสภณ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
036490145
นายนพพร บัวสะอาด
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036490145


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านมะนาวหวาน

นางนิติกาญจน์ อาทิตย์เที่ยง
นางสาวฐิติพร ยืนยงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,171
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036490145 อีเมล์: manowwan.sch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชมพูนุท จันทร์สวน โทรศัพท์: 0840054847 อีเมล์: chompoonut.chansuan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]