โรงเรียนวัดจักรสีห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดจักรสีห์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุชาติ เอี่ยมสุภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036543219
นายครรชิต มานะเปรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036543219
นางกาญจนา อินทร์กลับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036543219
นายวัชริศ หอมกรุ่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036543219
นางสุกัญญา ศรีทรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036543219
นางชูรัตน์ สุวรรณา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036543219
นางสาวสมเกียรติ ทองเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036543219
นางภัคภร ธีวราพงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036543219
นางเพ็ญนภา โพชะคุ้ม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036543219
นางสาวเมตตา ทองใบ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036543219
นางสาวธัญวรรณ ทองคำขาว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036543219
นางสาวแพรวตา ฤกษ์ดี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036543219
นางอรอนงค์ คุณแสนใส
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036543219

นายสุชาติ เอี่ยมสุภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดจักรสีห์

นางชูรัตน์ สุวรรณา
นางเพ็ญนภา โพชะคุ้ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,935
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจักรสีห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036543219 อีเมล์: liizard@msn.com
เว็บมาสเตอร์:: กาญจนา อินทร์กลับ โทรศัพท์: 0851774398 อีเมล์: liizard@msn.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]