โรงเรียนวัดประดับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดประดับ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวยุพา บุญอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
36597341
นางนิภา ศรีทรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
36597341
นางวิไลรัตน์ สุทนต์ชัย
ครู ชำนาญการ
36597341
นางนพณัช ใจสมบุญ
ครู ชำนาญการ
36597341
นางวิกัญญา เหล็กดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
36597341
นางวรรณา สุขใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
36597341
นางสาววิไลวรรณ วิริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
36597341
นายเมธี สารดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
36597341
นางสาวทิพย์วลี สุขปาน
ครู
36597341
นางสาววรณัชชา บริบูรณ์
ครู ชำนาญการ
36597341

นางสาวยุพา บุญอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดประดับ

นางวิกัญญา เหล็กดี
นางนิภา ศรีทรง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

395
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดประดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 36597341 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นพณัช ใจสมบุญ โทรศัพท์: 0816112137 อีเมล์: noppa-nut@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]