โรงเรียนวัดประดับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดประดับ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางวิไลรัตน์ สุทนต์ชัย
ครู ชำนาญการ
0854040340
36597341
นางสาวยุพา บุญอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0815824742
36597341
นางนิภา ศรีทรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0845759162
36597341
นางนพณัช ใจสมบุญ
ครู ชำนาญการ
0816115137
36597341
นางวิกัญญา เหล็กดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895247100
36597341
นางวรรณา สุขใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892402741
36597341
นางสาววิไลวรรณ วิริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817784116
36597341
นายเมธี สารดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817804099
36597341
นางสาวทิพย์วลี สุขปาน
ครูผู้ช่วย
0861064693
36597341

นางสาวยุพา บุญอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดประดับ

นายเมธี สารดิษฐ์
นางวรรณา สุขใจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

46
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดประดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 36597341 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นพณัช ใจสมบุญ โทรศัพท์: 0816112137 อีเมล์: noppa-nut@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ