โรงเรียนวัดประดับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดประดับ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวยุพา บุญอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
นางนิภา ศรีทรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางวิไลรัตน์ สุทนต์ชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางวิกัญญา เหล็กดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางวรรณา สุขใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววิไลวรรณ วิริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายเมธี สารดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวทิพย์วลี สุขปาน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางสาววรณัชชา บริบูรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ

นางสาวยุพา บุญอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดประดับ

นางสาววรณัชชา บริบูรณ์
นางสาวทิพย์วลี สุขปาน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

278
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดประดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นพณัช ใจสมบุญ โทรศัพท์: 0816112137 อีเมล์: noppa-nut@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]