โรงเรียนวัดประดับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดประดับ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางวิไลรัตน์ สุทนต์ชัย
ครู ชำนาญการ
0854040340
นางสาวยุพา บุญอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0815824742
นางนิภา ศรีทรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0845759162
นางนพณัช ใจสมบุญ
ครู ชำนาญการ
0816115137
นางวิกัญญา เหล็กดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895247100
นางพิมพ์ใจ ปานบุญ
ครู ชำนาญการ
0847731651
นางวรรณา สุขใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892402741
นางสาววิไลวรรณ วิริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817784116
นายเมธี สารดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817804099
นางสาวทิพย์วลี สุขปาน
ครูผู้ช่วย
0861064693

นางสาวยุพา บุญอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดประดับ

นางวิกัญญา เหล็กดี
นางวรรณา สุขใจ

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนวัดประดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 36597341 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นพณัช ใจสมบุญ โทรศัพท์: 0816112137 อีเมล์: noppa-nut@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ