โรงเรียนวัดประดับ


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดประดับ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวยุพา บุญอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
36597341
นางนิภา ศรีทรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
36597341
นางวิไลรัตน์ สุทนต์ชัย
ครู ชำนาญการ
36597341
นางนพณัช ใจสมบุญ
ครู ชำนาญการ
36597341
นางวิกัญญา เหล็กดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
36597341
นางวรรณา สุขใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
36597341
นางสาววิไลวรรณ วิริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
36597341
นายเมธี สารดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
36597341
นางสาวทิพย์วลี สุขปาน
ครู
36597341
นางสาววรณัชชา บริบูรณ์
ครู ชำนาญการ
36597341

นางสาวยุพา บุญอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดประดับ

นายเมธี สารดิษฐ์
นางนพณัช ใจสมบุญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดประดับ โทรศัพท์: 36597341 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นพณัช ใจสมบุญ โทรศัพท์: 0816112137 อีเมล์: noppa-nut@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ