โรงเรียนวัดประดับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดประดับ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวยุพา บุญอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางนิภา ศรีทรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิไลรัตน์ สุทนต์ชัย
ครู ชำนาญการ
นางนพณัช ใจสมบุญ
ครู ชำนาญการ
นางวิกัญญา เหล็กดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวรรณา สุขใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาววิไลวรรณ วิริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเมธี สารดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวทิพย์วลี สุขปาน
ครู
นางสาววรณัชชา บริบูรณ์
ครู ชำนาญการ

นางสาวยุพา บุญอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดประดับ

นางวิไลรัตน์ สุทนต์ชัย
นางวิกัญญา เหล็กดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

643
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดประดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นพณัช ใจสมบุญ โทรศัพท์: 0816112137 อีเมล์: noppa-nut@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]