ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุนทร ภู่แพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
นางสาวอรทัย สง่าเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางไพรินทร์ มูลหญ้าแพรก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นายประเสริฐ เกิดรพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววิสาข์ จำนงค์นารถ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
นางสาวนภาพร ชูทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางรุ่งอรุณ เชญชาญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางสาวขนิษฐา ทองขาว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นางสาวอโณทัย นันทสุนทร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นางสาวสุภาพร เกิดขำ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายคเชน พิพิธ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
นางสาววิภาวรรณ จรัสโรจน์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -

นายสุนทร ภู่แพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เรืองเดชประชานุเคราะห์

นางสาวอรทัย สง่าเนตร
นายประเสริฐ เกิดรพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,127
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: soontorn poopra โทรศัพท์: 0898017235 อีเมล์: spiritboy29@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]