โรงเรียนวัดบางปูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดบางปูน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวสุจิตรา ตื้อมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0817322616
นายนิรันดร์ กิ่งพิกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817322616
นางสาววัชรีภรณ์ แก้ววิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817322616
นางศิริวรรณ พวงชะบา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817322616
นางทัศนา ยอดสร้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817322616
นายนพดล แก้ววิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817322616
นายเดชา ถึงนาค
ครู ชำนาญการ
0817322616
นางดาราณี ถึงนาค
ครู ชำนาญการ
0817322616
นางสุวรรณี ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817322616
นางคำนึง ฟักขำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817322616
นางวรรณวิมล อมรประสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
0817322616
นางกรปภา เบ็ญจรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817322616
นางศรีประภา ทิพวารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817322616
นางชนิดาภา ศรีพุฒ
ครูผู้ช่วย
0817322616
นางสาวสมพิศ โสจะยะพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817322616
นางสุภาวดี คุณวุฒิฤทธิรณ
ครูธุรการ
0817322616

นางสาวสุจิตรา ตื้อมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบางปูน

นายนพดล แก้ววิเชียร
นางกรปภา เบ็ญจรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

723
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบางปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 0817322616 อีเมล์: bangpoon.school99@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เดชา ถึงนาค โทรศัพท์: 0813643738 อีเมล์: ddm9512@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]