โรงเรียนวัดบางปูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดบางปูน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวสุจิตรา ตื้อมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0817322616
นายธวัชชัย แก้วรอด
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0817322616
นางสาวจารุวรรณ สมบูรณ์ทรัพย์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0817322616
นายปิติภัทร ยอดสร้อย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0817322616
นายเนตร์ สิงห์สา
ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : -
0817322616
นายนิรันดร์ กิ่งพิกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0817322616
นางสาววัชรีภรณ์ แก้ววิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0817322616
นางศิริวรรณ พวงชะบา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0817322616
นางทัศนา ยอดสร้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0817322616
นายนพดล แก้ววิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0817322616
นางสุวรรณี ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0817322616
นางคำนึง ฟักขำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0817322616
นางสาวสมพิศ โสจะยะพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0817322616
นางศรีประภา ทิพวารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0817322616
นายเดชา ถึงนาค
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0817322616
นางดาราณี ถึงนาค
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0817322616
นายเมธา สุระจิตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0817322616
นางชนิดาภา ศรีพุฒ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
0817322616
นางสุภาวดี คุณวุฒิฤทธิรณ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0817322616

นางสาวสุจิตรา ตื้อมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบางปูน

นางคำนึง ฟักขำ
นายนิรันดร์ กิ่งพิกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,247
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบางปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 0817322616 อีเมล์: bangpoon.school99@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เดชา ถึงนาค โทรศัพท์: 0813643738 อีเมล์: ddm9512@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]