โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนวัดดงยาง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายธงชัย กุลพรหมสโร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036581622
นางพัสวี เสมอเหมือน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036581622
นายสัมฤทธิ์ วุทธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036581622
นางประนอม สุดาทิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036581622
นายวีระชาติ ตั้งทวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036581622
นายจำเริญ เสมอเหมือน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036581622
นางทิวา หุตะมาน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
036581622
นายพรทิพงษ์ อ่อนแป้น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036581622
นางสาวธนณัฏฐ์ มีปาน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036581622
นางสาวณัฏฐธิดา คดหอย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036581622
นางสาวธีรารัตน์ พ่อค้าทอง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036581622
นางสาวปรียาภรณ์ นิ่มวงษ์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036581622

นายธงชัย กุลพรหมสโร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนวัดดงยาง

นายจำเริญ เสมอเหมือน
นางพัสวี เสมอเหมือน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,038
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036581622 อีเมล์: dongyang199@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธงชัย กุลพรหมสโร โทรศัพท์: 0817804782 อีเมล์: dongyang199@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]