ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

เว็บไซต์โรงเรียนวัดเตาปูน
เว็บกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เว็บห้องสมุดออนไลน์
ฝึกทำโครงงานคุณธรรมกับครูบอย
เว็บ รร.คุณธรรม สพป.สระบุรี 2
โครงงานคุณธรรม ดนตรี คู่ชีวิต
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดเตาปูน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุเมธา ติยะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036-262926
นางวรรณรัตน์ ติยะบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036-262926
นางบุญมี กัณหาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036-262926
นายวิเศษ กัณหาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
036-262926
นายชมพู บุญมี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036-262926
นางระแวง พิกุลทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036-262926
นางศิริพร พันธรณี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036-262926
นางชนธิกาญจน์ กระสินหอม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036-262926
นายธนาวัฒน์ นกไทย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036-262926
นายคเชนทร์ แจ้งประดิษฐ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
036-262926
นายณัฐพงศ์ สุภสุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036-262926
นางสาวเอมอร ฟองสมุทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036-262926
นางขวัญชนก สุวพจน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036-262926
นางสาวสุกัญญา แจ้งสว่าง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
036-262926
นางสาวสุริศา ทัพหงสา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036-262926
นายสุภัทรชัย กระสินหอม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036-262926
นางสาววรางคณา ทะคำ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036-262926
นางสาวณภัค ธรรมกิจ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036-262926

นายสุเมธา ติยะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเตาปูน

นายวิเศษ กัณหาลี
นางสาวเอมอร ฟองสมุทร์

ผู้ดูแลระบบ (Webmaster)

นายสุภัทรชัย กระสินหอม

ครู โรงเรียนวัดเตาปูน

(089-7111274)

admin@wattaopoon.ac.th

สมัครรับอีเมลโรงเรียน
เรียนรู้นาฏยศัพท์กับครูยุ
ทฤษฎีดนตรีสากล : ครูบอย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,916
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเตาปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036-262926 อีเมล์: wattaopoonschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริพร พันธรณี โทรศัพท์: 0840122986 อีเมล์: fukmint@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]