• เว็บไซต์โรงเรียนวัดเตาปูน
  • wattaopoon.ac.th

  • เว็บกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • art-wtp

  • ฝึกทำโครงงานคุณธรรมกับครูบอย
  • moralproject-krooboy

  • เว็บ รร.คุณธรรม สพป.สระบุรี 2
  • moralschool-sri2

  • โครงงานคุณธรรม ดนตรี คู่ชีวิต
  • moralproject-music

  • กรอกเลข ปชช.13หลัก
โรงเรียนวัดเตาปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036-262926 อีเมล์: wattaopoonschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธนาวัฒน์ นกไทย โทรศัพท์: 0622501852 อีเมล์: tn.sodom5@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]