โรงเรียนบ้านโคกสะอาด


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวพรรณวดี ปามุทา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
036262193
นางสาวสิริลักษณ์ สุวรรณโชติ
ครู ชำนาญการ
036262193
นายอนุชาติ เพ็งกลั่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
036262193
นางสาวสังเวียน ปล้องจันทา
ครู ชำนาญการ
036262193
นายเชาวลิต แต้มสาระ
ครู ชำนาญการ
036262193
นางสมเพียร ยอดสุรางค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036262193
นางดาราพร เพ็งกลั่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
036262193
นางสมดวง อวยไชย
ครู ชำนาญการ
036262193
นางกัญญา แต้มสาระ
ครู ชำนาญการ
036262193
นางสาวสิตานัน ชัยเดช
ครู ชำนาญการ
036262193
นางสาคร อินธิราช
ครู ชำนาญการ
036262193
นางชัญญา เศวตศักดิ์
ครู
036262193
นางสาวรัตนา โพธิ์หนองโคก
ครูผู้ช่วย
036262193
นางสาวสุวิภา วงษ์แสง
ครู
036262193

นางสาวพรรณวดี ปามุทา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสะอาด

นายอนุชาติ เพ็งกลั่น
นางกัญญา แต้มสาระ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โทรศัพท์: 036262193 อีเมล์: khoksaard@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พรรณวดี ปามุทา โทรศัพท์: 0909731248 อีเมล์: phansom2510@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ