โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวพรรณวดี ปามุทา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
036262193
นางสาวนฤมล เทียนสวัสดิ์
ครู
036262193
นางสาวรัตนา โพธิ์หนองโคก
ครู
036262193
นางกัญญา แต้มสาระ
ครู ชำนาญการ
036262193
นายอนุชาติ เพ็งกลั่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
036262193
นายเชาวลิต แต้มสาระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036262193
นางสาวสังเวียน ปล้องจันทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
036262193
นางสาคร อินธิราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
036262193
นางบุบผา นาควงษ์
ครู
036262193
นางสาวสุวิภา วงษ์แสง
ครูผู้ช่วย
036262193
นางชัญญา เศวตศักดิ์
ครู ชำนาญการ
036262193
นายธเนส ปุลันรัมย์
ครูผู้ช่วย
036262193
นางสาวสุภิวัลย์ เสถียรสิริวิวัฒน์
ครูผู้ช่วย
036262193
นางดาราพร เพ็งกลั่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
036262193
นางสมดวง อวยไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
036262193
นางสาวสิตานัน ชัยเดช
ครู ชำนาญการ
036262193
นางสาวสุภาพร เป็นบุญ
ครู (อัตราจ้าง)
036262193

นางสาวพรรณวดี ปามุทา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสะอาด

นางบุบผา นาควงษ์
นางสาวนฤมล เทียนสวัสดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

273
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036262193 อีเมล์: khoksaard@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พรรณวดี ปามุทา โทรศัพท์: 0909731248 อีเมล์: phansom2510@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]