โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางกชกร รุ่งหัวไผ่
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036262193
นางสาวสุภาพร เป็นบุญ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036262193
นางดาราพร เพ็งกลั่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036262193
นางสมดวง อวยไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036262193
นายอนุชาติ เพ็งกลั่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036262193
นางสาวสังเวียน ปล้องจันทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036262193
นางสาคร อินธิราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036262193
นางสาวสิตานัน ชัยเดช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036262193
นางชัญญา เศวตศักดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036262193
นางสาวนฤมล เทียนสวัสดิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
036262193
นางสาวรัตนา โพธิ์หนองโคก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
036262193
นางบุบผา นาควงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
036262193
นางสาวสุวิภา วงษ์แสง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036262193
นายธเนส ปุลันรัมย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036262193
นางสาวสุภิวัลย์ เสถียรสิริวิวัฒน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036262193

นางกชกร รุ่งหัวไผ่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสะอาด

นางชัญญา เศวตศักดิ์
นางสาวสิตานัน ชัยเดช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,030
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036262193 อีเมล์: khoksaard@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พรรณวดี ปามุทา โทรศัพท์: 0909731248 อีเมล์: phansom2510@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]