โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวพรรณวดี ปามุทา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0819915908
036262193
นางสาวสิริลักษณ์ สุวรรณโชติ
ครู ชำนาญการ
0871190643
036262193
นายอนุชาติ เพ็งกลั่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
0800192721
036262193
นางสาวสังเวียน ปล้องจันทา
ครู ชำนาญการ
0890286199
036262193
นายเชาวลิต แต้มสาระ
ครู ชำนาญการ

036262193
นางสมเพียร ยอดสุรางค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0861273953
036262193
นางดาราพร เพ็งกลั่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
0867653075
036262193
นางสมดวง อวยไชย
ครู ชำนาญการ
0868096641
036262193
นางกัญญา แต้มสาระ
ครู ชำนาญการ

036262193
นางสาวสิตานัน ชัยเดช
ครู ชำนาญการ
0892409591
036262193
นางสาคร อินธิราช
ครู ชำนาญการ
0867542008
036262193
นางชัญญา เศวตศักดิ์
ครู
0853761611
036262193
นางสาวรัตนา โพธิ์หนองโคก
ครูผู้ช่วย
0857565084
036262193
นางสาวสุวิภา วงษ์แสง
ครู
0865033571
036262193

นางสาวพรรณวดี ปามุทา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสะอาด

นางสาวสังเวียน ปล้องจันทา
นางชัญญา เศวตศักดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

47
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036262193 อีเมล์: khoksaard@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พรรณวดี ปามุทา โทรศัพท์: 0909731248 อีเมล์: phansom2510@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ