โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายมนัส บุญน้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036731708
นางธรรมพร แก้วมุขดา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : -
036731708
นางสุภวรรณ ตรงสถิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036731708
นางอุดมศรี ทุสาวุธ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036731708
นางสุพรรษา ประทับศักดิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036731708
นางสาวแจ่มจันทร์ แก้วเวียง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036731708
นางสาวสุปรียา ป้องป้อม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036731708
นางสุจิตรา จันทรจามร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
036731708
นางสาวชลดา ศิริกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036731708

นายมนัส บุญน้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)

นางสาวสุปรียา ป้องป้อม
นางสุภวรรณ ตรงสถิตย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,076
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036731708 อีเมล์: jaofaw@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรษา ประทับศักดิ์ โทรศัพท์: 0936562418 อีเมล์: ่jaofaw@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]