ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสัญญา สุขยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
036720250
นางธนารัตน์ สาลี
ครู
036720250
นางนิรมล จงปัตนา
ครู ชำนาญการ
036720250
นางแน่งน้อย สมสอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
036720250
นางสารภี อากาศฤกษ์
ครู เชี่ยวชาญ
036720250
นางสาววรนุช ศิริล้วน
ครู
036720250
นายปรีชา บุญทัน
ช่างไฟฟ้า
036720250

นายสัญญา สุขยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดมวกเหล็กใน

นางนิรมล จงปัตนา
นางสารภี อากาศฤกษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

762
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036720250 อีเมล์: nangnoi.s@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แน่งน้อย สมสอาด โทรศัพท์: 0972345716 อีเมล์: nangnoi.s@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]