ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางแน่งน้อย สมสอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
036720250
นางธนารัตน์ สาลี
ครู
036720250
นางนิรมล จงปัตนา
ครู ชำนาญการ
036720250
นางสารภี อากาศฤกษ์
ครู เชี่ยวชาญ
036720250
นางสาววรนุช ศิริล้วน
ครู
036720250
นายปรีชา บุญทัน
นักการภารโรง
036720250


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดมวกเหล็กใน

นางธนารัตน์ สาลี
นางนิรมล จงปัตนา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

79
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน โทรศัพท์: 036720250 อีเมล์: nangnoi.s@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แน่งน้อย สมสอาด โทรศัพท์: 0813402549 อีเมล์: nangnoi.s@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ