ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุพล เทียมไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0814455036
036720250
นางนิรมล จงปัตนา
ครู ชำนาญการ
0834946455
036720250
นางแน่งน้อย สมสอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813402549
036720250
นางสารภี อากาศฤกษ์
ครู เชี่ยวชาญ
0819010933
036720250
นางสาววรนุช ศิริล้วน
ครูผู้ช่วย
0871310412
036720250
นางธนารัตน์ สาลี
ครู
0804398485
036720250
นายปรีชา บุญทัน
นักการภารโรง
0868784074
036720250

นายสุพล เทียมไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดมวกเหล็กใน

นางสารภี อากาศฤกษ์
นางธนารัตน์ สาลี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

18
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036720250 อีเมล์: watmuakleknai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แน่งน้อย สมสอาด โทรศัพท์: 0813402549 อีเมล์: nangnoi.s@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ