ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดบุญญราศรี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางศิริลักษณ์ เส็งมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
038145755
นายพิสุทธิื เหลืองอร่าม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038145755
นางสาวประภัสสร พูลผล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038145755
นายจักรี สว่างไพร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038145755
นางสาวจุไรรัตน์ อินต๊ะนนท์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038145755
นายถาวร กรินรักษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038145755
นายสุจินดา โกเมนสวัดิกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038145755
นางพิดอน พ้องเสียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038145755
นางชนิดา แก้วกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038145755
นางสาวรัชนีกร กระจ่างพจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038145755
นายสมเกียรติ แก้วกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038145755
นางสมคิด สีหะไตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038145755
นางวรรณา อุดมศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038145755
นายเปรมชัย ศรีนครดี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038145755
นางสาวรำเพย อินศรีจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
038145755
นางสาวปริญดา ศรีลาคำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038145755
นายภาคิน จันแก้ว
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
038145755

นางศิริลักษณ์ เส็งมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบุญญราศรี

นางสาวรัชนีกร กระจ่างพจน์
นายสมเกียรติ แก้วกา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

416
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบุญญราศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038145755 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางชุติมา เกษรมาลา โทรศัพท์: 084-3519757 อีเมล์: c_chutima2514@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]