โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
038158258
นางจิตตา ธาดาคุณากร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038158258
นางสุมนา จำนงค์ผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038158258
นางนงค์เยาว์ ศิริคูณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038158258
นางจุลจิรา ปิ่นมั่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038158258
นางนันทวรรณ โฉมยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038158258
นางสาวพรลภัส พลเรือง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
038158258
นางสาวจีรนันท์ สาระจันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038158258
นางสาววรรณพร ลักษณะโภคิน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038158258
นางสาวจันทิมา ศรีเมือง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038158258
นางสาวชัญญาวีร์ คชอาจ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038158258
นางสาวศุภรานันท์ ศิลปอนันต์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038158258
นายพงศ์ศิริ จีทิพย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038158258
นางสาวศรัญญา บุตรสีใส
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038158258
นางสาวรัตน์ธีรา รักศิลป์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038158258
นายวรายุ น้อยแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038158258
นางสาวหทัยรัตน์ จันหีบ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038158258
นายกิติชัย ภูตาเพิด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038158258

นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองน้ำเขียว

นางนงค์เยาว์ ศิริคูณ
นางสาววรรณพร ลักษณะโภคิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,274
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038158258 อีเมล์: namkeaw2014_@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรายุ น้อยแก้ว โทรศัพท์: 0982600474 อีเมล์: wa_ra_yu_777@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]