โรงเรียนวัดแหลมฉบัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดแหลมฉบัง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวีรภัทร สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3849-4702
นางสิริพร พงษ์พูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3849-4702
นายวัชรินทร์ รับงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-3849-4702
นางสาวจิณัฐตา ดวงตา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3849-4702
นางสาวชุติมา รอดประทับ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3849-4702
นางสุจิตรา นันตะชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3849-4702
นายธนภัทร จุลพันธ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3849-4702
นางสาวกนกวรรณ อรุณโณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3849-4702
นางสาวณัฐวดี เสนาะเสียง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3849-4702
นายจาตุรงค์ เที่ยงตรง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3849-4702
นายศาศวัต ทองสุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3849-4702
นางสาวสิรภัทร ประภาสังข์กุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3849-4702
นางสาวภัทรจาริน บำรุงกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3849-4702
นางสาวจินต์จุฑา อุ่นทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3849-4702
นางสาวมณธิชา ประดา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3849-4702

นายวีรภัทร สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดแหลมฉบัง

นางสิริพร พงษ์พูล
นางสาวกนกวรรณ อรุณโณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,021
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดแหลมฉบัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 0-3849-4702 อีเมล์: watlaemchabang_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิณัฐตา ดวงตา โทรศัพท์: 0861390520 อีเมล์: jinat.ta@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]