โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
นวัตกรรมของครู
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวสมพร หิรัญลักษณ์สุต
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3823-9239
นางศตพร มุขลาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3823-9239
นายจักกฤษ อุทัยกลม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3823-9239
นางสาววิรัชศรี บัวดอกไม้
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3823-9239
นายชินกร สุวรรณเวียง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3823-9239
นายปรีชา ปานบุตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3823-9239
นางวิมลฐ์ เงือกน้ำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3823-9239
นายภัทรดนัย นิลดำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3823-9239
นางสาวอุรชา แก้วโสนด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3823-9239
นายพิทยา ทรงโฉม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3823-9239
นางสาวฝนทิพย์ ขำคม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3823-9239
นางจินตนา ชูศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3823-9239
นางสาวศิริพร ศรีใสคำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3823-9239
นายฉัตรชัย นาดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3823-9239
นางสาววัชโรบล เศษสุวรรณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3823-9239
นายชัยวัฒน์ ประโลม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3823-9239
นางสาวเกศราพร พิลาบุตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3823-9239
นายสุธินันท์ หมีเหม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3823-9239
นางสาวสุทิดา บุญอะรัญ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3823-9239
นายเทอดสกุล สืบเทพ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3823-9239
นายพัฒนพงศ์ ทิพย์โภชน์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3823-9239
นางสาวอริษา ศรีบัวเอี่ยม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3823-9239
นางสาวสุภาพร เขื่อนคำ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3823-9239
นางสาวอรพรรณ วัลคำ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3823-9239
นายอรรถพล เพ็ชรดี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3823-9239
นายปิยะเดช มะลี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3823-9239

นางสาวสมพร หิรัญลักษณ์สุต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผินแจ่มวิชาสอน

นายภัทรดนัย นิลดำ
นายจักกฤษ อุทัยกลม

แบบฟอร์มต่างๆ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9,057
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 0-3823-9239 อีเมล์: pcws.ac.th@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฉัตรชัย นาดี โทรศัพท์: 0849082617 อีเมล์: pcws.ac.th@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]