ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

เอกสารวิชาการ
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดตาขัน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิชัย จันทร์ส่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
038-015390
นางสาวอรพิณ ธรรมยิ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038-015390
นางสุพัตรา ศิริแพทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038-015390
นางสาวเพ็ญพยอม ภูกะฐิน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038-015390
นายเอกลักษณ์ ชนม์ประกาย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038-015390
นางสาววราภรณ์ มงคลศิริ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038-015390
นางวิรุตร ดวงคุณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038-015390
นางสาวประภัสสร สมาน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038-015390
นางสาวทัศวรรณ ชินวัลย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038-015390
นางภัสสภร มาเผือก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038-015390
นายเสกสรรค์ อินศิริ
ช่างไม้ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
038-015390
นางสาวณิชาภา จิตทอง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038-015390
นางสาวสุรีย์พร กองวาจา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-015390

นายวิชัย จันทร์ส่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดตาขัน

นางสาวเพ็ญพยอม ภูกะฐิน
นายเอกลักษณ์ ชนม์ประกาย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,098
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดตาขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โทรศัพท์: 038-015390 อีเมล์: wattakan2015@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิชญาภา หมวดไธสงค์ โทรศัพท์: 0821143064 อีเมล์: pichayapa_p@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]