โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสุกัญญา ภู่มณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0818644658
นางลัดดา จักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0860203821
นางสาวสุรัฎิยา สีมะเดื่อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817623591
นายศานิตย์ สามัญ
ครู ชำนาญการ
0896077559
นางอารีย์ สามัญ
ครู ชำนาญการ
0868403446
นายอาณัติ จั่นสังข์
ครู ชำนาญการ
0820128621
นางอรุณี จีระประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
0859966759
นายชุมแพ แก้วใส
ครู ชำนาญการ
0852767255
นางสาวภานุมาศ พฤกษชาติ
ครู
0808259826
นางปนัดดา พุทธาวันดี
ครู (พนักงานงานราชการ)
0849376095

นางสุกัญญา ภู่มณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์

นางสาวสุรัฎิยา สีมะเดื่อ
นางอรุณี จีระประดิษฐ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00015
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โทรศัพท์: 039522150 อีเมล์: keereewes@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชุมแพ แก้วใส โทรศัพท์: 039517009 อีเมล์: chumpa_kawsai@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ