โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางลัดดา จักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
039517009
นางอรุณี จีระประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
039517009
นายมนพ จักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
039517009
นางอารีย์ สามัญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
039517009
นายอาณัติ จั่นสังข์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
039517009
นายสมาน ลาภูธร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
039517009
นางสาวทัศน์ทยา บวรชาติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
039517009
นางสาวศรีอัมพร รัตนพาหิระ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
039517009
นายเอกรัฐ กุมภะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
039517009
นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
039517009
นายพร้อมวุฒิ แสงวิเชียร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
039517009
นางสาววริศรา สุขสุวรรณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
039517009
นางนงค์นุช อุตบุญ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
039517009

นางลัดดา จักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์

นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
นางอรุณี จีระประดิษฐ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,775
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โทรศัพท์: 039517009 อีเมล์: keereewes@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายพร้อมวุฒิ แสงวิเชียร โทรศัพท์: 039517009 อีเมล์: dex_dprom@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]