โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางลัดดา จักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0860203821
039522150
นายเอกรัฐ กุมภะ
ครูผู้ช่วย
054-3462052
039522150
นางสาววริศรา สุขสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
0814357449
039522150
นายวัชรินทร์ ลาดล่าย
ครูผู้ช่วย
0835973689
039522150
นายไพฑูรย์ กองคำ
ครู ชำนาญการ
038485149
039522150
นางสาวสุรัฎิยา สีมะเดื่อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817623591
039522150
นายศานิตย์ สามัญ
ครู ชำนาญการ
0896077559
039522150
นางอารีย์ สามัญ
ครู ชำนาญการ
0868403446
039522150
นายอาณัติ จั่นสังข์
ครู ชำนาญการ
0820128621
039522150
นางอรุณี จีระประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
0859966759
039522150
นายชุมแพ แก้วใส
ครู ชำนาญการ
0852767255
039522150
นางสาวภานุมาศ พฤกษชาติ
ครู
0808259826
039522150
นางปนัดดา พุทธาวันดี
ครู (พนักงานงานราชการ)
0849376095
039522150
นางสาวสุภาพร ภูสมที
ครู
0851106942
039522150

นางลัดดา จักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์

นางสาวภานุมาศ พฤกษชาติ
นายศานิตย์ สามัญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

33
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โทรศัพท์: 039522150 อีเมล์: keereewes@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชุมแพ แก้วใส โทรศัพท์: 039517009 อีเมล์: chumpa_kawsai@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ