โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางลัดดา จักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
039522150
นายเอกรัฐ กุมภะ
ครูผู้ช่วย
039522150
นางสาววริศรา สุขสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
039522150
นายวัชรินทร์ ลาดล่าย
ครูผู้ช่วย
039522150
นายไพฑูรย์ กองคำ
ครู ชำนาญการ
039522150
นางสาวสุรัฎิยา สีมะเดื่อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
039522150
นายศานิตย์ สามัญ
ครู ชำนาญการ
039522150
นางอารีย์ สามัญ
ครู ชำนาญการ
039522150
นายอาณัติ จั่นสังข์
ครู ชำนาญการ
039522150
นางอรุณี จีระประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
039522150
นายชุมแพ แก้วใส
ครู ชำนาญการ
039522150
นางสาวภานุมาศ พฤกษชาติ
ครู
039522150
นางปนัดดา พุทธาวันดี
ครู (พนักงานงานราชการ)
039522150
นางสาวสุภาพร ภูสมที
ครู (อัตราจ้าง)
039522150

นางลัดดา จักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์

นายศานิตย์ สามัญ
นายไพฑูรย์ กองคำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

43
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ โทรศัพท์: 039522150 อีเมล์: keereewes@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชุมแพ แก้วใส โทรศัพท์: 039517009 อีเมล์: chumpa_kawsai@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ