โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางลัดดา จักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
039517009
นางสาวศรีอัมพร รัตนพาหิระ
ครู
039517009
นายเอกรัฐ กุมภะ
ครูผู้ช่วย
039517009
นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
ครูผู้ช่วย
039517009
นายสมาน ลาภูธร
ครู
039517009
นายพร้อมวุฒิ แสงวิเชียร
ครู
039517009
นางสาววริศรา สุขสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
039517009
นายวัชรินทร์ ลาดล่าย
ครูผู้ช่วย
039517009
นางสาวทัศน์ทยา บวรชาติ
ครู
039517009
นางอารีย์ สามัญ
ครู ชำนาญการ
039517009
นายอาณัติ จั่นสังข์
ครู ชำนาญการ
039517009
นางอรุณี จีระประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
039517009
นายมนพ จักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
039517009
นางสาวสุภาพร ภูสมที
ครู (อัตราจ้าง)
039517009
นางชุติมา พีรานนท์
ครู (อัตราจ้าง)
039517009

นางลัดดา จักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์

นายมนพ จักษา
นางสาวศรีอัมพร รัตนพาหิระ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

499
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โทรศัพท์: 039517009 อีเมล์: keereewes@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายพร้อมวุฒิ แสงวิเชียร โทรศัพท์: 039517009 อีเมล์: dex_dprom@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]