โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางลัดดา จักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
039517009
นายเอกรัฐ กุมภะ
ครูผู้ช่วย
039517009
นายสมาน ลาภูธร
ครู
039517009
นายพร้อมวุฒิ แสงวิเชียร
ครู
039517009
นางสาววริศรา สุขสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
039517009
นายวัชรินทร์ ลาดล่าย
ครูผู้ช่วย
039517009
นางสาวสุรัฎิยา สีมะเดื่อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
039517009
นายศานิตย์ สามัญ
ครู ชำนาญการ
039517009
นางอารีย์ สามัญ
ครู ชำนาญการ
039517009
นายอาณัติ จั่นสังข์
ครู ชำนาญการ
039517009
นางอรุณี จีระประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
039517009
นายชุมแพ แก้วใส
ครู ชำนาญการ
039517009
นายมนพ จักษา
ครู ชำนาญการ
039517009
นางปนัดดา พุทธาวันดี
ครู (พนักงานงานราชการ)
039517009

นางลัดดา จักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์

นางอารีย์ สามัญ
นางอรุณี จีระประดิษฐ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โทรศัพท์: 039517009 อีเมล์: keereewes@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชุมแพ แก้วใส โทรศัพท์: 039517009 อีเมล์: chumpa_kawsai@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ