โรงเรียนปากคลองบางขนาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

สารสนเทศโรงเรียน
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนปากคลองบางขนาก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวนงเยาว์ แสนเวียง
ครู ปฏิบัติการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0657461593
นางสาวนงนุช ไกกี
ครู ปฏิบัติการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0657461593
นางขนิษฐา ฉิมประเสริฐ
ครู ปฏิบัติการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0657461593
นางอรัญญา บัตรมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0657461593
นางนิสาชล บุญแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0657461593
นางนิตยา พัฒนาภรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0657461593
นางพรธิดา วังราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0657461593
นางพัฒนาวรรณ จันทร์กระจ่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0657461593
นางดวงเดือน เติมพิพัฒน์พงค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0657461593
นางภัทชราภรณ์ จิตร์ตะราญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0657461593
นางสาวพัทธนันท์ อึ้งรัก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0657461593
นางนิรมล อินทศร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0657461593
นางสาวอำนวยพร ประจิตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0657461593
นายมนัส แปนใจ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0657461593
นายสุวิทย์ วังราช
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0657461593
นางจารุวรรณ อินคง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0657461593

นายสุวิทย์ วังราช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากคลองบางขนาก

นางสาวนงเยาว์ แสนเวียง
นางอรัญญา บัตรมาก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,819
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปากคลองบางขนาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โทรศัพท์: 0657461593 อีเมล์: school.pbk@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิรมล อินทศร โทรศัพท์: 0859222691 อีเมล์: nrm.rt.ni@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]