โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุธี ปั้นบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3858-9123
นายนัฐพล พิมพ์ทอง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3858-9123
นายอภัย โคตะมะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3858-9123
นางวัชรี พุทธเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3858-9123
นายประจักษ์ พุทธเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3858-9123
นายอำพล สกุลสัมพันธ์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3858-9123
นางอังคณา นาเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3858-9123
นายธานินทร์ อุ่นเรือน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3858-9123
นางชวนพิศ พงษ์รอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3858-9123
นางไสว สกุลสัมพันธ์ศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3858-9123
นายอัศวิน สุริยภิญโญพงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3858-9123
นางพรฤดี สุริยภิญโญพงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3858-9123
นางนฤมล พงศโรจน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3858-9123
นางวรัญญา เนียนทะศาสตร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3858-9123
นางสาวมนัสนันท์ เบ็ญพาด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3858-9123
นายสมุทร สุวรรณบุตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3858-9123
นางสาวศิวภรณ์ โสภา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-3858-9123
นางสาวภรณ์พรรษา บุญเพชร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3858-9123
นางสาวนพรัตน์ แก้วสุทะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3858-9123
นางสาวนิภาวรรณ ลำเจียกเทศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3858-9123
นายชัชวาลย์ บุญสงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3858-9123
นางสาวจิราภรณ์ แน่นอุดร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3858-9123
นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์แสง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3858-9123
นางสาวธัญญาภรณ์ ศิริเทศ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3858-9123

นายสุธี ปั้นบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แปลงยาวพิทยาคม

นางชวนพิศ พงษ์รอด
นางสาวภรณ์พรรษา บุญเพชร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

968
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 0-3858-9123 อีเมล์: Plaengyaoschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิภา แคภูเขียว โทรศัพท์: 0897207252 อีเมล์: nookukkai2011@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]