โรงเรียนวัดประดิษฐาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดประดิษฐาราม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายณรอง ซิมสุรชาติ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3748-0047
นางชาลินี สวนเสริม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3748-0047
นางสาวขวัญเรือน ศรีปราชญ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3748-0047


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดประดิษฐาราม

นางสาวขวัญเรือน ศรีปราชญ์
นางชาลินี สวนเสริม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,020
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดประดิษฐาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3748-0047 อีเมล์: chalinee2500@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาลินี สวนเสริม โทรศัพท์: 0812694829 อีเมล์: chali_nee28@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]