โรงเรียนวัดประดิษฐาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดประดิษฐาราม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางชาลินี สวนเสริม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3748-0047
นางสาวขวัญเรือน ศรีปราชญ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3748-0047
นายบุรชัย มานะต่อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3748-0047
นางขวัญเรือน จำเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3748-0047


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดประดิษฐาราม

นางสาวขวัญเรือน ศรีปราชญ์
นายบุรชัย มานะต่อ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดประดิษฐาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3748-0047 อีเมล์: chalinee2500@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาลินี สวนเสริม โทรศัพท์: 0812694829 อีเมล์: chali_nee28@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ