โรงเรียนวัดประดิษฐาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1














ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดประดิษฐาราม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางชาลินี สวนเสริม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวขวัญเรือน ศรีปราชญ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายบุรชัย มานะต่อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางขวัญเรือน จำเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดประดิษฐาราม

นางสาวขวัญเรือน ศรีปราชญ์
นางชาลินี สวนเสริม





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0008
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนวัดประดิษฐาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3748-0047 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ชาลินี สวนเสริม โทรศัพท์: 0812694829 อีเมล์: chali_nee28@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ