โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายไพบูลย์ ทองเฟื่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
037452528
นางสาวสุวรรณา โพธิ์แมนกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
037452528
นางพิไลลักษณ์ วุฒิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
037452528
นางสาวธัญญา แนวดง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
037452528
นางสาวนุชนาฏ พรมสิทธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
037452528
นางสาววิไลลักษณ์ แก้วพิลา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
037452528
นายวุฒิพงษ์ เดิมทำรัมย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
037452528
นายยุทธวีร์ มรกต
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
037452528
นางสาวณัฐภรณ์ คุ้มวงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037452528
นางสาวอาทิตยา ธีระโพธิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037452528
นางสาวสุนิสา ภูมิไฉล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
037452528
นางสาวรสา ทวีทรัพย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037452528
นายธีรยุทธ ศรีโสภา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037452528
นายธนกร ศุภสม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
037452528
นายอนันต์ โพธิ์กุล
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
037452528
นางสาวอดิศา มะโนศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
037452528
นางสาวกิตติยา อุ่นเรือง
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
037452528

นายไพบูลย์ ทองเฟื่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรอกสมบูรณ์วิทยาคม

นางสาวณัฐภรณ์ คุ้มวงษ์
นางสาวสุวรรณา โพธิ์แมนกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,246
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037452528 อีเมล์: ksb_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีรยุทธ ศรีโสภา โทรศัพท์: 037452527 อีเมล์: ksb_school@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]