โรงเรียนวัดคีรีวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดคีรีวัน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายศศิธร สาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
037-384129
นายณัฐพนธ์ ดีประสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037-384129
นางสาวพรทิพย์ สมานพันธุ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037-384129
นางจงกล กายเงิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037-384129
นางสาวปริญดา สอนมั่ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
037-384129
นางกิตติยา ทองใย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
037-384129
นางปริยากร บรรดาล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
037-384129
นางอภิรดี คุณประทุม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
037-384129
นางสาวเชาวนี เอี่ยมแสง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037-384129
นางสาวรัตนวดี ทองนพ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
037-384129
นางสาวสุภาวดี ไชยพันธุ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037-384129
นางสาวรัตนาภรณ์ ระแสนพรม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
037-384129
นายจำเนียร ไข่สอาด
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
037-384129
นางสาวสุดา ระสา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
037-384129
นางสาวชุลีวรรณ นิลชิต
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
037-384129

นายศศิธร สาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดคีรีวัน

นางสาวพรทิพย์ สมานพันธุ์
นายณัฐพนธ์ ดีประสิทธิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,873
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดคีรีวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-384129 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเชาวนี เอี่ยมแสง โทรศัพท์: 0864171737 อีเมล์: chu_chuleewan@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]