โรงเรียนบ้านกุดเวียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านกุดเวียน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวินัย สุขพงษ์ไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037243577
นางวิจิตรา ตลับทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037243577
นางสาวทัศนีย์ ทองทวีวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037243577
นางสำเนียง วงสุริย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037243577
นางกชพร กมลสวัส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
037243577
นางแพรวา วัฒนสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
037243577
นางพรทิพย์ กุลศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
037243577
นางรัศมี จันทะพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
037243577
นายวรไตร หาญประสพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
037243577
นายธีรพล วรคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037243577
นางนวราลัย หาดเจียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
037243577
นายสำเร็จ นนทภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
037243577
นางราตรี จันทร์คลาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
037243577
นางวลัยพร เรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037243577
นางเพียงเพ็ญ ภูวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037243577
นางสาวปทุมนารี อาจญาทา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
037243577
นางสาวสุดถนอม บทกระโทก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
037243577
นางสาวยุพาลักษณ์ ผลศิริ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
037243577
นายบุญเต็ม พวงเพชร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037243577
นางสาววรนุช ตู้คำ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
037243577

นายวินัย สุขพงษ์ไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุดเวียน

นางรัศมี จันทะพงษ์
นายวรไตร หาญประสพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,138
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุดเวียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243577 อีเมล์: kudwian104@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทัศนีย์ ทองทวีวัฒน์ โทรศัพท์: 0892249690 อีเมล์: Kudwian104@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]