โรงเรียนบ้านโคกไพล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโคกไพล
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายบัญชา ประเสริฐสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
037550113
นางทิวาพร หอมเย็น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037550113
นายวิสุทธิ์ กุลศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037550113
นางรวยรินทร์ อินทร์ประสงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037550113
นายวรัญญู อุดแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
037550113
นายประเสริฐ พาสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
037550113
นางพิมประพา พาสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
037550113
นางบุญสม อาจจุฬา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
037550113
นายสุวิทย์ สุขหมั่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037550113
นายปิยะศักดิ์ หิมะคุณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
037550113
นางสาวบังอร ชาติภูธร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
037550113
นางสาวดวงใจ เพ็งแจ่ม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037550113
นางสาวกุลญาดา เจริญชาติ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
037550113
นางสาวศศิธร สุขประเสริฐ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
037550113
นางศิริลักษณ์ วงศ์ชาลี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037550113
นายบุญญฤทธิ์ จันที
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037550113
นางสาวสลิลรัตน์ สุขนันท์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037550113
นางสาวทัศนีย์วรรณ พูนแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037550113
นายวิวัฒน์ บุตรฉิม
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
037550113

นายบัญชา ประเสริฐสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกไพล

นางศิริลักษณ์ วงศ์ชาลี
นางรวยรินทร์ อินทร์ประสงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,047
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกไพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550113 อีเมล์: khokplai_1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวิทย์ สุขหมั่น โทรศัพท์: 0959602216 อีเมล์: j0959602216@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]