โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสกลธ์ ขุนสนิท
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0814357369
นางศรีประภา ประกอบสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0814357369
นางกานดา คำมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0814357369
นางวิไลลักษณ์ เจริญธรรมดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0814357369
นางสาวประทุม ศรีโสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0814357369
นางสุรีพร ยะหัตตะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0814357369
นางธัญนันท์ แก้วกุลธร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0814357369
นางพรนภา ปาณวร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0814357369
นางสาวสิรินทร์รัตน์ ไชยวารี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0814357369
นายศักดิ์ดา ส่องเขต
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0814357369
นายทรงกฏ หุ่นประการ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0814357369

นายสกลธ์ ขุนสนิท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นิคมสงเคราะห์ 2

นางสุรีพร ยะหัตตะ
นางธัญนันท์ แก้วกุลธร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,918
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 0814357369 อีเมล์: Nikkomm2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทรงกฏ หุ่นประการ โทรศัพท์: 0888396252 อีเมล์: songkodhunprakarn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]