โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสร้อยเพชร พายสำโรง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
037233973
นายเจือ เกื่องกระโทก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037233973
นางประไพร เกื่องประโทก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037233973
นางณัฐพิมล ชมกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037233973
นางประนอม แสงอุไร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037233973
นางสาววันเพ็ญ พิมพิสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037233973
นางสาวเสาวนิตย์ สุดจิตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037233973
นางพนิดา โกนโกสพ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037233973
นางสาวกาญจนา คงแดน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037233973
นางสาวกัญทิญา สุดจิตร
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
037233973

นางสร้อยเพชร พายสำโรง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้

นางพนิดา โกนโกสพ
นางณัฐพิมล ชมกิจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,858
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037233973 อีเมล์: nonsawae.ban@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัญทิญา สุดจิตร โทรศัพท์: 0806390838 อีเมล์: kanityasud@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]