โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองปรือ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางนางวราลักษณ์ บัวระบัดทอง
ครูผู้ช่วย
084 - 8874972
037424012
นางมาลา หาญบันจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
089-5285262
037424012
นางวนิดา โกนโกสพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
087 - 1285029
037424012
นางสุรีย์พร ฐิติกาล
ครู ชำนาญการ
086 - 0093751
037424012
นายชูชาติ มั่งคั่ง
ครู ชำนาญการ
087 - 7496255
037424012
นางพัฒชรี ศรีสำอางค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
084 - 7798259
037424012
นายวิเชียร โกนโกสพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
089 - 5430580
037424012
นางกนกวรรณ แก้วอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
089 - 5269775
037424012
นางสาวณัฐติมา สง่าวงษ์
ครูผู้ช่วย
086-8461545
037424012
นายกิตติศักดิ์ พลเดช
ครูผู้ช่วย
087-8247301
037424012
นางสุรัตน์ ระบกเวีย
ครู ชำนาญการ
081 - 2770797
037424012
นางนวพร เริ่มปลูก
ครู
086 - 2626650
037424012
นางสุกานดา แร่กาสินธุ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
085 - 6982559
037424012
นายดุสิต จันทร์เกษ
นักการภารโรง
037-424030
037424012
นางวราภรณ์ สังเว
ครู ชำนาญการพิเศษ
089 - 0258936
037424012
นางนัยนา เนียรศิริ
ครู ชำนาญการ

037424012
นายโชติพัฒน์ กันพูล
ครู (พนักงานงานราชการ)
0870839407
037424012

นางมาลา หาญบันจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองปรือ

นางวราภรณ์ สังเว
นางกนกวรรณ แก้วอนันต์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

77
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037424012 อีเมล์: nongpru07@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิยะนุช เนินใหม่ โทรศัพท์: 0844639224 อีเมล์: puu_a@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ