โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองปรือ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางมาลา หาญบันจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
037424012
นายเดชา ระบกเวีย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
037424012
นางวนิดา โกนโกสพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037424012
นายชูชาติ มั่งคั่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
037424012
นางพัฒชรี ศรีสำอางค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
037424012
นายวิเชียร โกนโกสพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
037424012
นางกนกวรรณ แก้วอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037424012
นางสุรัตน์ ระบกเวีย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
037424012
นางนัยนา เนียรศิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037424012
นางสุรีย์พร ฐิติกาล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
037424012
นายสิทธิชัย เนียรศิริ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037424012
นางสาววิศารัตน์ สมบูรณ์พงษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
037424012
นายกิตติศักดิ์ พลเดช
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
037424012
นางสาวสุนันทา เลี่ยมอยู่
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
037424012
นางสาวนิตยา วันคำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
037424012
นางสาวกรกนก ศรีอรัญ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037424012
นายโชติพัฒน์ กันพูล
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037424012
นางสุกานดา แร่กาสินธุ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : -
037424012

นางมาลา หาญบันจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองปรือ

นางพัฒชรี ศรีสำอางค์
นายเดชา ระบกเวีย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,048
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037424012 อีเมล์: nongpru07@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิทธิชัย เนียรศิริ โทรศัพท์: 0899320227 อีเมล์: bonsai_sch@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]