โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองปรือ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางมาลา หาญบันจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
037424012
นางวนิดา โกนโกสพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
037424012
นางสุรีย์พร ฐิติกาล
ครู ชำนาญการ
037424012
นายชูชาติ มั่งคั่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
037424012
นางพัฒชรี ศรีสำอางค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
037424012
นายวิเชียร โกนโกสพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
037424012
นางกนกวรรณ แก้วอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
037424012
นายกิตติศักดิ์ พลเดช
ครูผู้ช่วย
037424012
นางสุกานดา แร่กาสินธุ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
037424012
นายสิทธิชัย เนียรศิริ
ครู
037424012
นางสุรัตน์ ระบกเวีย
ครู ชำนาญการพิเศษ
037424012
นางวราภรณ์ สังเว
ครู ชำนาญการพิเศษ
037424012
นางนัยนา เนียรศิริ
ครู ชำนาญการ
037424012
นางสาวสุนันทา เลี่ยมอยู่
ครูผู้ช่วย
037424012
นายโชติพัฒน์ กันพูล
ครู (พนักงานงานราชการ)
037424012
นางสาวนิตยา วันคำ
ครูผู้ช่วย
037424012

นางมาลา หาญบันจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองปรือ

นางวราภรณ์ สังเว
นางนัยนา เนียรศิริ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,595
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037424012 อีเมล์: nongpru07@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรัตน์ ระบกเวีย โทรศัพท์: 081-2770797 อีเมล์: nongpru07@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]