โรงเรียนบ้านแปรง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านแปรง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
0818792962
044-249637
นางสาวรัตติกาล น้อยวิเศษ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0872417599
044-249637
นายศิราวุธ ฉายชูวงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
0821465919
044-249637
นางสาวรุจนี จอดสันเทียะ
ครูธุรการ
0898446418
044-249637
นายอนุพงศ์ ฉายชูวงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
0910167062
044-249637
นางอุษา ศรีวิลัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892852603
044-249637
นางจรัญ หาญเวช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898493477
044-249637
นางณิชกานต์ ชมวรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0845513595
044-249637
นายเกษม มิกขุนทด
ครู ชำนาญการ
0819973145
044-249637
นางกาณจนา ศิวรานนท์
ครู ชำนาญการ

044-249637
นางลำปาง ฉายชูวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-249637
นางรัตนา ศิริปริญญานันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868726756
044-249637
นางสุวารีย์ สวมขุนทด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819286735
044-249637
นางนิภานันท์ แสงทองย้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819660075
044-249637
นางบุษบา ไชยณรงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898446913
044-249637
นายอมรวิวัฒน์ บิขุนทด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0884701734
044-249637
นางสายพิน พรมฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872613719
044-249637
นางบุญเชื้อ สมบูรณ์
ครู ชำนาญการ
0898465493
044-249637
นางเพ็ชร งามขุนทด
ครู

044-249637

นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแปรง

นางเพ็ชร งามขุนทด
นางสายพิน พรมฤทธิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โทรศัพท์: 044-249637 อีเมล์: viroj_bps@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตติกาล น้อยวิเศษ โทรศัพท์: 0872417599 อีเมล์: rattikarn.yuy@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ