โรงเรียนบ้านแปรง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านแปรง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายจำนงค์ เพียกขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
044-249637
นางสาวรัตติกาล น้อยวิเศษ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ :
044-249637
นายศิราวุธ ฉายชูวงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-249637
นางสาวรุจนี จอดสันเทียะ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-249637
นางอุษา ศรีวิลัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-249637
นางณิชกานต์ ชมวรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-249637
นางเพ็ชร งามขุนทด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-249637
นางสาวอนุสรา ผมทำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-249637
นายเกษม มิกขุนทด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-249637
นางลำปาง ฉายชูวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-249637
นางรัตนา ศิริปริญญานันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-249637
นางสุวารีย์ สวมขุนทด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-249637
นางนิภานันท์ แสงทองย้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-249637
นางบุษบา ไชยณรงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-249637
นายอมรวิวัฒน์ บิขุนทด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-249637
นางสายพิน พรมฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-249637
นางบุญเชื้อ สมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-249637
นางสาวเมธาพร ศรีทอง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
044-249637
นางชั้น เจริญสุข
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
044-249637
นายสายชล เข็มมะลัง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
044-249637
นางอุษา ไขขุนทด
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
044-249637

นายจำนงค์ เพียกขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแปรง

นางสุวารีย์ สวมขุนทด
นางณิชกานต์ ชมวรกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

283
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โทรศัพท์: 044-249637 อีเมล์: viroj_bps@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตติกาล น้อยวิเศษ โทรศัพท์: 0872417599 อีเมล์: rattikarn.yuy@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]