โรงเรียนบ้านแปรง


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านแปรง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
044-249637
นางสาวรัตติกาล น้อยวิเศษ
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-249637
นายศิราวุธ ฉายชูวงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
044-249637
นางสาวรุจนี จอดสันเทียะ
ครูธุรการ
044-249637
นายอนุพงศ์ ฉายชูวงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
044-249637
นางอุษา ศรีวิลัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-249637
นางณิชกานต์ ชมวรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-249637
นางสาวอนุสรา ผมทำ
ครูผู้ช่วย
044-249637
นายเกษม มิกขุนทด
ครู ชำนาญการ
044-249637
นางลำปาง ฉายชูวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-249637
นางรัตนา ศิริปริญญานันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-249637
นางสุวารีย์ สวมขุนทด
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-249637
นางนิภานันท์ แสงทองย้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-249637
นางบุษบา ไชยณรงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-249637
นายอมรวิวัฒน์ บิขุนทด
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-249637
นางสายพิน พรมฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-249637
นางบุญเชื้อ สมบูรณ์
ครู ชำนาญการ
044-249637
นางเพ็ชร งามขุนทด
ครู
044-249637

นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแปรง

นางอุษา ศรีวิลัย
นางนิภานันท์ แสงทองย้อย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

24
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแปรง โทรศัพท์: 044-249637 อีเมล์: viroj_bps@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตติกาล น้อยวิเศษ โทรศัพท์: 0872417599 อีเมล์: rattikarn.yuy@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ