โรงเรียนบึงพญาปราบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบึงพญาปราบ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางรุ่งนภา บุญกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
044-956100
นางขนิษฐา อยู่ภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-956100
นางธัญญลักษณ์ สุภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-956100
นางวราภรณ์ เจ็ะดะหยอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-956100
นางสาวพัทยาภรณ์ ชุนเกาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-956100
นางลัดดาวัลย์ ช่วยฉิมพลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-956100
นางสาววณัสนันทร์ ไชยวุฒิ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-956100
นางภรนศร กองแสงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-956100
นางอัมพร ประจันเขตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-956100
นายขวัญแก้ว สุหร่าย
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
044-956100
นางสุชาดา สังข์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-956100
นางสาวยลนภา ด้วงนิล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-956100
นางวาสนา เขื่อนพงษ์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
044-956100
นางวิภาวัลย์ ผ่านสำแดง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-956100
นางสาวชไมพร ชุนเกาะ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
044-956100

นางรุ่งนภา บุญกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บึงพญาปราบ

นางธัญญลักษณ์ สุภาพ
นางสุชาดา สังข์ศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

229
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบึงพญาปราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โทรศัพท์: 044-956100 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ขนิษฐา อยู่ภักดี โทรศัพท์: 0898447424 อีเมล์: kanittha@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]