โรงเรียนบึงพญาปราบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบึงพญาปราบ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางรุ่งนภา บุญกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0899488525
044-956100
นางมนตรานภัสถ์ สิงห์นอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0815493851
044-956100
นางขนิษฐา อยู่ภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898447424
044-956100
นางลัดดาวัลย์ ช่วยฉิมพลี
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-956100
นายขวัญแก้ว สุหร่าย
นักการภารโรง
081-0723142
044-956100
นางสาวยลนภา ด้วงนิล
ครู (อัตราจ้าง)
0872594142
044-956100
นางวาสนา เขื่อนพงษ์
ครูธุรการ
081-7913248
044-956100
นางธัญญลักษณ์ สุภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0828627144
044-956100
นางพูนทรัพย์ อนันต์ทวีทรัพย์
ครู ชำนาญการ
0852004021
044-956100
นางวราภรณ์ เจ็ะดะหยอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810636655
044-956100
นางอัมพร ประจันเขตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-6877380
044-956100
นางสุชาดา สังข์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0879592892
044-956100
นางสาวพัทยาภรณ์ ชุนเกาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895820481
044-956100
นางภรนศร กองแสงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-4703275
044-956100

นางรุ่งนภา บุญกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บึงพญาปราบ

นางลัดดาวัลย์ ช่วยฉิมพลี
นางอัมพร ประจันเขตต์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบึงพญาปราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โทรศัพท์: 044-956100 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ขนิษฐา อยู่ภักดี โทรศัพท์: 0898447424 อีเมล์: kanittha@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ