โรงเรียนบ้านมะค่างาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านมะค่างาม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวภคณัท สกุลบุญลพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-082540
นางรพีพรรณ วนกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-082540
นายสะอาด จันทร์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-082540
นางทิพย์วิภา กันทากาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-082540
นางปราณีต ชะเอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-082540
นางถนอมรัชต์ ดันนอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-082540
นายสุรวุฒิ ดันนอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-082540
นายขวัญชัย พรมแสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-082540
นายชนธีร์ วนกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-082540
นางอิศราภรณ์ นิพันธุ์พงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-082540
นายประเสริฐ วงษ์แสน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-082540
นางพัชรี กิจเชิดชู
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-082540
นางกาญจนา วงษ์แสน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-082540
นางราตรี สุดโสม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-082540
นายวิฑูรย์ ศรีทร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-082540
นางสาวรัตนา ศรีแสง
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-082540

นางสาวภคณัท สกุลบุญลพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านมะค่างาม

นายสะอาด จันทร์ทอง
นางทิพย์วิภา กันทากาศ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,806
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านมะค่างาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-082540 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางพัชรี กิจเชิดชู โทรศัพท์: 0878802743 อีเมล์: kruu_ning@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]