โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประกาศ ทองก้อนสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044430569
นายณัชพล ตองหว้าน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044430569
นางบุษบง ตองหว้าน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044430569
นางสาวบัณฐิตา บ่อเพ็ชร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044430569
นายภราดร ฉากไธสง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044430569
นางสาวภัสราภรณ์ มาตลาด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
044430569
นางสาวจุติพร ทั้งพรม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044430569
นางสาววารุณี ลาภใหญ่
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
044430569
นายภูวนาท พิณตะคุ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044430569
นายสตพร สินเภตรา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
044430569
นางสาวรัชนก คิดถูก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
044430569
นางสาวศุภลักษณ์ ดวงจะโปะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044430569
นางประไพ ปริโยทัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044430569
นางสาวชณัญชิดา โลสูงเนิน
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044430569
นายฉลอง อุตส่าห์งาน
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
044430569
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีเพ็ชร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044430569
นางสาวจุฑามาศ เผียนอก
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044430569

นายประกาศ ทองก้อนสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแวงพิทยาคม

นายภราดร ฉากไธสง
นางบุษบง ตองหว้าน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,917
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044430569 อีเมล์: nvpitt@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จุติพร ทั้งพรม โทรศัพท์: 0953890212 อีเมล์: jtpgoong9875321@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]