โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิทยา พันธุ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-987000
นางสมสี สุดาทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-987000
นางจิราพร เมสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-987000
นางลมุล ฮอสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-987000
นายมนตรี เวิดขุนทด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-987000
นางสาวนวรัตน์ เผียงสูงเนิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-987000
นายเพทาย เทียมคำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-987000
นางสุภาพ พลดงนอก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-987000
นางสุปราณี แช่มครบุรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-987000
นางภาณุวรรณ กิจการพิสุทธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-987000
นางสาวอัญภิชา ลี้เจริญรักษา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-987000
นางสาวขนิษฐา ดวงเด่น
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-987000
นางปรานอม เรือนจันทึก
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-987000
นางสาวภาวิณี ศรีบุญเรือง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-987000
นายสัมพันธ์ ศรีเพ็ชร
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-987000
นางวิภาพันธุ์ วังขนาย
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-987000
นางสาวเสาวรัตน์ พิมพิลา
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-987000

นายวิทยา พันธุ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)

นายเพทาย เทียมคำ
นางภาณุวรรณ กิจการพิสุทธิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,851
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-987000 อีเมล์: banhunschool@hotmail.com/school135
เว็บมาสเตอร์:: ลมุล ฮอสูงเนิน โทรศัพท์: 0817900070 อีเมล์: lamulhos@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]