โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายจำลอง ซองผม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-411311
นางปานฤดี ว่องงามอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
044-411311
นางนพรัตน์ อินทร์พันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-411311
นางสาวนาฎอนงค์ จันทร์อ้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-411311
นางวรวรรณ คุ้มวิลัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-411311
นางนงลักษณ์ ทองก้อนสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-411311
นางสุวรรณา จริยาธรรมเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-411311
นายชัยญา พันธุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-411311
นางบุญสม เถาะสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-411311
นางสุเนตร์ ดินจันทึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-411311
นางพานิช เนื่องสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-411311
นางธัญลักษณ์ คบด่านกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-411311
นางอรนุช มองพิมาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-411311
นางรุ่งนภา โมฆะรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-411311
ดร.สัจจะพร วิริยะจรรยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-411311
นางทับทิม พู่ไพบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-411311
นางสุภาพรรณ พิชญกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-411311
นางชลาลัย หวลจันทึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-411311
นางจินตนา บุญเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-411311
นางสาวศิริลักษณ์ ขอถือกลาง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-411311
นางสาวรุ่งตะวัน สหุนันท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-411311
นางสุวิมล แสงฉาย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-411311
นางสาวรจนา ไกรดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-411311
นายพิทักษ์ ปะรัมย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-411311
นางสาวสาวิตรี นารี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-411311
นางอัจฉรา พลพวก
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-411311

นายจำลอง ซองผม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยวัฒนาประชารัฐ

ดร.สัจจะพร วิริยะจรรยา
นางสุวรรณา จริยาธรรมเจริญ





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,042
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-411311 อีเมล์: thaiwattanaschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รุ่งตะวัน สหุนันท์ โทรศัพท์: 0955946329 อีเมล์: thaiwattanaschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]