โรงเรียนโค้งยางวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนโค้งยางวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายกฤษณะ เนาว์วงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-430584
นางชะเรียม สาสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-430584
นายกิตติ จารุเฉลิมรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-430584
นางลดาวัลย์ ทอนสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-430584
นางเตือนจิตร ศรีสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-430584
นางพิศพร อินทร์สว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-430584
นางสุมาลัย พอสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-430584
นางกนกวรรณ ป้องกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-430584
นางภาส์รุจี ฐิติพัชรวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-430584
นายเสน่ห์ ปฏิบัติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-430584
นางสาวกรรณิการ์ จ่ากลาง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-430584
นางสาวฉัตราภรณ์ คงชัยโรจน์สกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-430584
นายศิรวิทย์ มูลศรี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-430584
นายบุญทิ้ง ชัยบุรัมย์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-430584
นางวิลาวรรณ การเพียร
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-430584

นายกฤษณะ เนาว์วงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โค้งยางวิทยา

นางชะเรียม สาสูงเนิน
นางภาส์รุจี ฐิติพัชรวงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,770
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโค้งยางวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-430584 อีเมล์: kongyangwittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวฉัตราภรณ์ คงชัยโรจน์สกุล โทรศัพท์: 0922282837 อีเมล์: nampeung.nm@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]