โรงเรียนโนนค่าวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนโนนค่าวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายธรรมนูญ ชัยศัตรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-082589
นางวิพาพร เที่ยงธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-082589
นางสาวอุษา จวนสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-082589
นายอมรินทร์ ภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-082589
นายสุพจน์ เจ็กจันทึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-082589
นางสมหวัง นูขุนทด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-082589
นางอนงค์ ปัญญาทิพย์วิริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-082589
นางสุนีย์ พึ่งทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-082589
นายวัชระ ไวยมาตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-082589
นางขวัญจิตร สุวรรณ์ดวง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-082589
นางกานดา ทิศนาม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-082589
นายขจร ปัญญาทิพย์วิริยะ
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-082589
นางสาวสิริวิมล เก่งสูงเนิน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-082589
นายพัชรพล เจ็กจันทึก
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-082589

นายธรรมนูญ ชัยศัตรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โนนค่าวิทยา

นายสุพจน์ เจ็กจันทึก
นางกานดา ทิศนาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,844
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโนนค่าวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-082589 อีเมล์: nonkawittayaschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษา จวนสูงเนิน โทรศัพท์: 0810682500 อีเมล์: bigeye5661@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]