โรงเรียนบ้านหนองแวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองแวง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายชัยโรจน์ พันธุ์ยางน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-418308
นางอรวรรณ์ เลิศสำโรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-418308
นางสำราญ ประภาวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-418308
นางวราภรณ์ งึมกระโทก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-418308
นายจารึก เลิศสำโรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-418308
นางปัทมา ฉายสมิทธิกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-418308
นายอดิศร ฉายสมิทธิกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-418308
นางสาวศุภรัตน์ ญาติดอน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-418308
นายสมปอง สุวรรณ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-418308
นางณัชชา ผิวสำอางค์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-418308
นางสาวสุกัญญา รักษาสัตย์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-418308

นายชัยโรจน์ พันธุ์ยางน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแวง

นางปัทมา ฉายสมิทธิกุล
นายอดิศร ฉายสมิทธิกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,760
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-418308 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสำราญ ประภาวงค์ โทรศัพท์: 0872599096 อีเมล์: Krurab1234@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]