โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางพัชรี คงศิริปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นายบุญธรรม ถิ่นทัพไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
-
นายสถิตย์ จันดาโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
-
นายสุรเชษฐ์ ภูสังกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
-
นางศิริพร อาจทวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางพัชรินทร์ แสนเมืองแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
-
นางสาวเกษรา โขงรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
-
นางสุนทรี ภาพนอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นายมงคล ทะนันไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
-
นางนหารินทร์ อุนาภาค
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางจำปี นามหาชัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางสาวนุชนาถ ชุมพลวงศ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
-


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองมะค่าแต้

นางพัชรินทร์ แสนเมืองแก้ว
นายบุญธรรม ถิ่นทัพไทย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,730
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: maka.br1@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายมงคล ทะนันไธสง โทรศัพท์: 0833878418 อีเมล์: sirimongkoltanun1976@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]