โรงเรียนบ้านตะโก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านตะโก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายธนภัทร สิริวาส
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-666541
จ.ส.ต.องอาจ สาระรัมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-666541
นางชนัญญา สมานมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-666541
นางสุวรรณ์ ชุมสาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-666541
นายผดุงศิลป์ พุฒิพงศ์มงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-666541
นางสุคนธา การรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-666541
นางสุพัตรา กิติพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-666541
นางปรุงจิต วงศ์ทิมารัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-666541
นางปราณี โคตรวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-666541
นางปภัสรินทร์ ศรีอุษณีย์กร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-666541
นางนาฎยา บุตรดีวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-666541
นางอรวินท์ วงค์ไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-666541
นางสำรวม แก้วพรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-666541
นางสุภาพร ต้นหนองสวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-666541
นางอังคนาง จงกล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-666541
นางกระจ่างจิต แช่มรัมย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-666541
นางอุดมศรี ฉกรรจ์ศิลป์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-666541
นางสิริวิมล อภิสุขสิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-666541
นางณัฐวดี ชวีวัฒน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-666541
นายปฐมพร ปะสุตัง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-666541
นายเปรมชัย วีระพันธ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-666541

นายธนภัทร สิริวาส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตะโก
จ.ส.ต.องอาจ สาระรัมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตะโก

นางอังคนาง จงกล
นายผดุงศิลป์ พุฒิพงศ์มงคล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,807
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตะโก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-666541 อีเมล์: Takoschool2477@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพร ต้นหนองสวง โทรศัพท์: 0945104330 อีเมล์: altaoguitarlove@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]