โรงเรียนบ้านหนองทะลอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองทะลอก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประภาส บรรลังก์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-783490
นายเพ็ญ เอการัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-783490
นายวัชระ ปรินรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-783490
นางรุจิรา งามพิมลกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-783490
นายประมาณ มั่นแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-783490
นางสาวพนมวรรณ งามพิมลกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-783490
นายประกิจ อารมรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-783490
นายอนันต์ ภาคะเวท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-783490
นางสุกัญญา ชัดไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-783490
นายประพันธ์ กิรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-783490
นายอกนิษฐ์ วงศ์จันทึก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-783490
นางสาวอรวรรณ อินสะคู
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-783490
นางสาววลัยภรณ์ ประโลมรัมย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-783490
นายกฤษฎา วิเศษชาติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-783490
นางสาวพรทิพย์ ประยงค์รัมย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-783490
นายนรา ปราบรัมย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-783490
นางสาวยุวดี สัญจร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-783490
นางกรันทยา พรมโสภา
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-783490

นายประภาส บรรลังก์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองทะลอก

นายประมาณ มั่นแสง
นายวัชระ ปรินรัมย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,804
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองทะลอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-783490 อีเมล์: bannongtalok2559@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรวรรณ อินสะคู โทรศัพท์: 0833711167 อีเมล์: orawa-n@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]