โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-635135
นางถาวรีย์ มิดเดิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-635135
นางนวพร วรรณโกษิตย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-635135
นางถนอมจิตร สำเร็จรัมย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
044-635135
นางสาวอภิญญา ศรีวงศ์ยาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-635135
นายเฉลิมชัย เหลืองเดชานุรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-635135
นางสาวแสงระวี อุรารัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-635135
นางสาวณัฐพร คอนรัมย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
044-635135
นายนพดล สำเร็จรัมย์
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มสาระ ฯ :
044-635135
นายเดชา ทองศรี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-635135
นางสาวจันทร์ฐพร ศรีสถิตพร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
044-635135
นายวีรศักดิ์ ราชสีห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-635135
นางสาวพิชย์นาฎ พลอามาตย์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-635135
นางพรรณพร ลุงไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-635135
นางสาววันเพ็ญ ไวยะศรีแสง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
044-635135
นางสุนันทา วิชวรีย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-635135
นางลาวัลย์ โอทารัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-635135
นางสุดารัตน์ พูลวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-635135
นางจีระวัฒน์ โจมพรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-635135
นางอุ่นทรัพย์ ประกิจรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-635135
นางรุ่งอรุณ ข่าขันมะลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-635135

นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองมะเขือ

นางอุ่นทรัพย์ ประกิจรัมย์
นางสุนันทา วิชวรีย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

231
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-635135 อีเมล์: nhongmakhua 2012@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แสงระวี อุรารัมย์ โทรศัพท์: 0899471099 อีเมล์: sangvee2011@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]