โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0898450104
นางถาวรีย์ มิดเดิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892855135
นางนวพร วรรณโกษิตย์
ครู ชำนาญการ
0865845442
นางถนอมจิตร สำเร็จรัมย์
ครู
0862264407
นางสาวอภิญญา ศรีวงศ์ยาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0839348484
นายเฉลิมชัย เหลืองเดชานุรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0854957317
นางสาวแสงระวี อุรารัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899471099
นางสาวณัฐพร คอนรัมย์
ครู
091-8329112
นายนพดล สำเร็จรัมย์
นักจัดการงานทั่วไป
083-7949892
นายเดชา ทองศรี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
088-0728900
นางสาวจันทร์ฐพร ศรีสถิตพร
ครู (อัตราจ้าง)
0878013979
นายวีรศักดิ์ ราชสีห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0865811311
นางสาวพิชย์นาฎ พลอามาตย์
ครูธุรการ
090-8305799
นางพรรณพร ลุงไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819760851
นางสุนันทา วิชวรีย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0804824347
นางลาวัลย์ โอทารัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0883779259
นางสุดารัตน์ พูลวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817603398
นางจีระวัฒน์ โจมพรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0833735541
นางอุ่นทรัพย์ ประกิจรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0833670484
นางรุ่งอรุณ ข่าขันมะลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0844102822

นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองมะเขือ

นางถาวรีย์ มิดเดิล
นายวีรศักดิ์ ราชสีห์

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-635135 อีเมล์: nhongmakhua 2012@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แสงระวี อุรารัมย์ โทรศัพท์: 0899471099 อีเมล์: sangvee2011@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ