โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-635135
นายนพดล สำเร็จรัมย์
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-635135
นางพิสมัย วงศ์แสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-635135
นางสาวอภิญญา ศรีวงศ์ยาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-635135
นางสาวแสงระวี อุรารัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-635135
นางพรรณพร ลุงไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-635135
นางถาวรีย์ มิดเดิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-635135
นางรุ่งอรุณ ข่าขันมะลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-635135
นายเฉลิมชัย เหลืองเดชานุรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-635135
นางอุ่นทรัพย์ ประกิจรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-635135
นายวีรศักดิ์ ราชสีห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-635135
นางลาวัลย์ โอทารัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-635135
นางสุดารัตน์ พูลวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-635135
นางสุนันทา วิชวรีย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-635135
นางถนอมจิตร สำเร็จรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-635135
นายขัติยะ บุญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-635135
นางสาวเวทกา คอนรัมย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-635135
นางสาววันเพ็ญ ไวยะศรีแสง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-635135
นางสาวพิชย์นาฎ พลอามาตย์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-635135

นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองมะเขือ

นางสาววันเพ็ญ ไวยะศรีแสง
นางถาวรีย์ มิดเดิล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,002
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-635135 อีเมล์: nhongmakhua 2012@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แสงระวี อุรารัมย์ โทรศัพท์: 0899471099 อีเมล์: sangvee2011@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]