โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข้อมูลครู บุคลากร

 • รูปภาพ
  ชื่อ-สกุล/
  ตำแหน่ง

  นายนิเวศ ปิยะวงศ์


  ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

  นายสุมน สายเล็ก


  ครู ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

  นายจำลอง การเกษ


  ครู ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

  นางเอื้อง ฉิมมาอุต


  ครู ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

  นางธัญลักษณ์ การเกษ


  ครูธุรการ
  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

  นางสาวรุ่งทิวา พลนอก


  ครู (อัตราจ้าง)
  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

  นายสำลี นามหินกอง


  นักการภารโรง
  กลุ่มสาระ ฯ : -


โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044630361 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางธัญลักษณ์ การเกษ โทรศัพท์: 0807396870 อีเมล์: dokmai3780@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]