ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางพิสมัย อรุณโน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681945
นางสาวกนิษฐา ยศกระโทก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-681945
นางประนอม ทุมรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681945
นางนารีรัตน์ รักษ์ศุภชนม์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-681945
นายประพันธ์ ทุมรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-681945
นางธัญญพัทธ์ วาจิรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-681945
นางปัทริน มงคลอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-681945
นางประนอม ทมโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681945
นางปราณี อูตรวิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-681945
นางสุธาสินี ตรีวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-681945
นายเอนก ชาวไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-681945
นายวิทยากร ดิษฐเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-681945
นายวรเมธ  ไชยวารี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-681945
นางสาวศิริพร ถาวรรัตน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-681945
นางสาวมาลัยทอง ตอรัมย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-681945
นางสาวรุจิรัตน์ ไตยทรัพย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-681945
นายสุรเดช เกรัมย์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-681945
นางสาวอรนุช แสนดี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-681945
นางสาวกุลภัสรา อรรคระน้อย
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681945

นางพิสมัย อรุณโน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)

นายวิทยากร ดิษฐเนตร
นางปัทริน มงคลอินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,037
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: 044-681945 อีเมล์: bannongkhorschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเอนก ชาวไธสง โทรศัพท์: 0878538853 อีเมล์: chowthaisong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]