โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประหยัด เหมือนพร้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044607225
นางสาวฉัตนฬี ทองดี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044607225
นางสาวชนพรรณ ทองดี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044607225
นางสาวกัญจิรา จันชนะ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044607225
นางภาณี ระรื่นรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044607225
นางปราณีต คนชุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044607225
นางกาญจนา นิยมสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044607225
นางเบญจมาศ ชนะกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044607225
นางทิวาภัค มะธิมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044607225
นายสมมิตร นิยมสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044607225
นายดำริ สละกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044607225
นางธิดารัตน์ ยนต์ดัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044607225
นายวีระศักดิ์ พิชัยกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044607225
นางสุรนุช ทิพรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044607225
นางดวงดาว น้อยโลมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044607225
นางพิมลพร ละครพล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044607225
นางนำทรัพย์ อ่อนสนิท
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044607225
นายประสิทธิ์ งามผักแว่น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044607225
นางราวดี รัตนเพ็ชร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044607225
นางสุภาพร สามนคร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044607225
นายราเมษ ลางกระโทก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044607225
นางสาวศิรินภา สุเรรัมย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044607225
นางศศิพิมล สิงห์สุพรรณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044607225
นางเพ็ญนภา สวนบุรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
044607225
นางสาวสุมัชญา พุทธิชาติ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044607225
นางอาภากร แก้วมะเริง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044607225
นางสาวจันทิมา จันทร์งาม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044607225
นางสาวศิริวรรณ เสรัมย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044607225
นางปทุมทอง ศรีวงษา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044607225
นางสิรินทรัตน์ แจ่มทองหลาง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044607225
นางสาวชุลีพร เรืองศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044607225
นายอภิลักษ์ จันทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044607225
นางสาวน้ำฝน ประโพเทติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044607225
นายพิศุทธิ์ โยวบุตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044607225
นายณัฐยชญ์ กรงกระโทก
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044607225

นายประหยัด เหมือนพร้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลโนนสุวรรณ

นางสาวจันทิมา จันทร์งาม
นางสาวศิรินภา สุเรรัมย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

940
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โทรศัพท์: 044607225 อีเมล์: anubannonsuwan@windowslive.com
เว็บมาสเตอร์:: นางราวดี รัตนเพ็ชร์ โทรศัพท์: 0857630891 อีเมล์: rawadee2548@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]