โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล)


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประพันธ์ ลาดนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044630210
นายเรืองศักดิ์ ลัทธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044630210
นางวิไล ขอรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044630210
นางประทีป ติมุลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044630210
นางอัจฉรียา ทองพระพักตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044630210
นายบุญลือ เภตรา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044630210
นายวิโรจน์ หาญสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044630210
นางพรนิชา วรนุช
ครู ชำนาญการพิเศษ
044630210
นางบุญสืบ อินทร์สิลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044630210
นางสมร ภาเจริญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
044630210
นายภาณุวัชร วรนุช
ครู ชำนาญการพิเศษ
044630210

นายประพันธ์ ลาดนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)

นางอัจฉรียา ทองพระพักตร์
นางพรนิชา วรนุช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) โทรศัพท์: 044630210 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: บุญสืบ อินทร์สิลา โทรศัพท์: 0897210798 อีเมล์: bunsueb1961@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ