โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายตรีวุฒิ เขื่อนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
-
นายเรืองศักดิ์ ลัทธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
-
นางสมร ภาเจริญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางวิไล ขอรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางประทีป ติมุลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นายภาณุวัชร วรนุช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
-
นายบุญลือ เภตรา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
-
นางพรนิชา วรนุช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางบุญสืบ อินทร์สิลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
-

นายตรีวุฒิ เขื่อนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)

นางวิไล ขอรัตน์
นางประทีป ติมุลา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

944
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: บุญสืบ อินทร์สิลา โทรศัพท์: 0897210798 อีเมล์: bunsueb1961@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]