โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพงศ์ศักดิ์ อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปุณยภา เย็นเสมอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนงเยาว์ กิมาวะหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธีรศักดิ์ โกรธกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางยุพดี ดอกแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพิเศษ พูนดังหวัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกนกทิพย์ โกรธกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอัพร กุฏแก้ววิเศษกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเขมา โลกนิยม
ช่างไม้ชั้น 4
นางสาววิไล สมานโสร์
ครูธุรการ
นางสาวพิมพ์ใจ ชัยมา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวสร้อยทิพย์ ศูนย์กลาง
ครู (อัตราจ้าง)

นายพงศ์ศักดิ์ อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)

นายพิเศษ พูนดังหวัง
นางสาวปุณยภา เย็นเสมอ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

28
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายพงศ์ศักดิ์ อินทรนุช โทรศัพท์: 0878756600 อีเมล์: para_pig@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ