โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพงศ์ศักดิ์ อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
นางสาวปุณยภา เย็นเสมอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางนงเยาว์ กิมาวะหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
นายธีรศักดิ์ โกรธกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางยุพดี ดอกแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายพิเศษ พูนดังหวัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวกนกทิพย์ โกรธกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางโชติกา ดีเกิด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางกชพร กุฏแก้ววิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
นายเขมา โลกนิยม
ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
นางสาวพิมพ์ใจ ชัยมา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
นางสาววิไล สมานโสร์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ

นายพงศ์ศักดิ์ อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)

นางสาวปุณยภา เย็นเสมอ
นางสาวกนกทิพย์ โกรธกล้า

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

311
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายพงศ์ศักดิ์ อินทรนุช โทรศัพท์: 0878756600 อีเมล์: para_pig@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]