โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพงศ์ศักดิ์ อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปุณยภา เย็นเสมอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนงเยาว์ กิมาวะหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธีรศักดิ์ โกรธกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางยุพดี ดอกแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพิเศษ พูนดังหวัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกนกทิพย์ โกรธกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางโชติกา ดีเกิด
ครู ชำนาญการ
นางอัพร กุฏแก้ววิเศษกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเขมา โลกนิยม
ช่างไม้ชั้น 4
นางสาววิไล สมานโสร์
ครูธุรการ
นางสาวพิมพ์ใจ ชัยมา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายพงศ์ศักดิ์ อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)

นายธีรศักดิ์ โกรธกล้า
นางสาวปุณยภา เย็นเสมอ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

378
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายพงศ์ศักดิ์ อินทรนุช โทรศัพท์: 0878756600 อีเมล์: para_pig@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]