โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพงศ์ศักดิ์ อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปุณยภา เย็นเสมอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสรรพสิริ เอี่ยมสะอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนงเยาว์ กิมาวะหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธีรศักดิ์ โกรธกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางยุพดี ดอกแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพิเศษ พูนดังหวัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกนกทิพย์ โกรธกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอัพร กุฏแก้ววิเศษกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายพงศ์ศักดิ์ อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)

นายธีรศักดิ์ โกรธกล้า
นายพิเศษ พูนดังหวัง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

114
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายพงศ์ศักดิ์ อินทรนุช โทรศัพท์: 0878756600 อีเมล์: para_pig@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ