โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพงศ์ศักดิ์ อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0878756600
นางสาวปุณยภา เย็นเสมอ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสรรพสิริ เอี่ยมสะอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางนงเยาว์ กิมาวะหา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายธีรศักดิ์ โกรธกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางยุพดี ดอกแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายพิเศษ พูนดังหวัง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกนกทิพย์ โกรธกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางอัพร กุฏแก้ววิเศษกิจ
ครู ชำนาญการ


นายพงศ์ศักดิ์ อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)

นายธีรศักดิ์ โกรธกล้า
นางสาวปุณยภา เย็นเสมอ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

53
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายพงศ์ศักดิ์ อินทรนุช โทรศัพท์: 0878756600 อีเมล์: para_pig@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ