โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุทธินันท์ นาคแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-590040
นายพัฒนจักษ์ คำเภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-590040
นายเรืองเดช พิเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-590040
นายนอม คลองงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-590040
นางนัยนา คำเภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-590040
นางวิมลรัตน์ บุญตา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-590040
นายจารุเดช ลักษร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-590040
นางสาวไพลิน พิศเพ็ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-590040
นางนริศรา ทองมาก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-590040
นายยุทธนา ดุจมะยูร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-590040
นางสาวเบญจมาศ เบ็ญเจิด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-590040
นางสาวปิยะนันท์ อันวิเชียร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-590040
นางสาวมณีรัตน์ ภูทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-590040
นายสว่าง สืบสันต์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-590040
นายทวีวัฒน์ บุญเศษ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-590040
นางสาวนิรา บุญครอง
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-590040

นายสุทธินันท์ นาคแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางบ่อภิรมย์

นางวิมลรัตน์ บุญตา
นางนัยนา คำเภา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,870
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590040 อีเมล์: ybp_school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายจารุเดช ลักษร โทรศัพท์: 0810670271 อีเมล์: jaluk2520@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]