โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายมานะ ตั้งบุบผา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
044-069113
นายอุดมศักดิ์ แก้วประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-069113
นางมุณี เหลาคม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-069113
นายอิศรา เคนโยธา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-069113
นางศรัญญา เคนโยธา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-069113
นางสาวทัศนีย์ ระดมสุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-069113
นางสาวนุชรีวรรณ นิลจันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-069113
นายรื่น จิตคง
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-069113
นางนงเยาว์ สุวรรณสุข
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-069113
นางสาวชมัยพร ปานเพชร
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-069113

นายมานะ ตั้งบุบผา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตลุงโนนกอก

นางมุณี เหลาคม
นายอิศรา เคนโยธา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,890
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-069113 อีเมล์: itsara66@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอิศรา เคนโยธา โทรศัพท์: 0857718850 อีเมล์: itsara66@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]