โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางปรารถนา ซื่อสัตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0812657126
นางรัตนา เหลามี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0812657126
นายบุญเรือง แตะอินรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0812657126
นายพงศ์เทพ โยมรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0812657126
นายพลัฏฐ์ วังโณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0812657126
นางสาวลำเพย ชัญถวร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0812657126
นายสมหมาย ชฎาชัย
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0812657126
นางสาวชาลิยา ตะคุณรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0812657126


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกระเบื้องใหญ่

นายพลัฏฐ์ วังโณ
นายพงศ์เทพ โยมรัมย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,846
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 0812657126 อีเมล์: winpanapon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวชาลิยา ตะคุณรัมย์ โทรศัพท์: 0611459186 อีเมล์: veek2198@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]