โรงเรียนบ้านหนองพิมาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองพิมาน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายโกวิท ศิลาเณร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางโสภา โชติมุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางระเบียบ ธนบดีกุลพิศาล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางอุไรวรรณ ประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางวรรณพร บัวสูง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายสุพรรณ ทรงพระ
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
นางสาววิมลทิพย์ แขมคำ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวละมุล สมงาม
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -

นายโกวิท ศิลาเณร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองพิมาน

นางโสภา โชติมุข
นางระเบียบ ธนบดีกุลพิศาล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,813
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองพิมาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายโกวิท ศิลาเณร โทรศัพท์: 0985865499 อีเมล์: -
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]