ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนฤชิต บุญจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-590118
นายสุรศักดิ์ แอ้นไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-590118
นางสมคิด สุดสังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-590118
นางลำพร เวชไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-590118
นางกุลยา ลอดสุโข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-590118
นายสุพรรณ ปิดจะยัง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-590118
นายพีระศักดิ์ เป็นพ่มพวง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-590118
นางจำปา กินไธสง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-590118
นางณัฐฎาภรณ์ นาคศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-590118
นางสมจิต ยี่รัมย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-590118
นางสาวอารัตน์ดา ทิพย์โสดา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-590118
นายมานพ ลาเทศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-590118
นางสุภาพ หนองเหล็ก
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-590118
นางณวาทินี ม่วงมนตรี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-590118
นางสาวศิรินภา อุตราศรี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-590118
นางปนัดดา แอ้นไธสง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-590118
นายสมบัติ ตามสีรัมย์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-590118
นายประสิทธิ์ ปะทะวัง
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-590118

นายนฤชิต บุญจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพธิ์ห้วย

นายมานพ ลาเทศ
นางลำพร เวชไธสง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,892
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590118 อีเมล์: pohuay@hotmail.com.
เว็บมาสเตอร์:: นายประสิทธิ์ ปะทะวัง โทรศัพท์: 0815843715 อีเมล์: pprasit_tpm@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]