โรงเรียนบ้านม่วงน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านม่วงน้อย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางอุษาวลี จันทร์วิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0816000957
นางสาวเพ็ญนภา สินนอก
ครู
0816000957
นายนครินทร์ จินดากุล
ครู ชำนาญการ
0816000957
นายอุดร เพ็ชรพราว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0816000957
นางสายทอง เพ็ชรพราว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0816000957


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านม่วงน้อย

นางสาวเพ็ญนภา สินนอก
นางสายทอง เพ็ชรพราว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านม่วงน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 0816000957 อีเมล์: Muangnoi2514@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายพันธศักดิ์ เตรียมสติ โทรศัพท์: 0816000957 อีเมล์: pantasak2009@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ