โรงเรียนบ้านม่วงน้อย


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านม่วงน้อย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางอุษาวลี จันทร์วิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0816000957
นายอุดร เพ็ชรพราว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0816000957
นางสายทอง เพ็ชรพราว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0816000957


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านม่วงน้อย

นางอุษาวลี จันทร์วิเศษ
นางสายทอง เพ็ชรพราว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านม่วงน้อย โทรศัพท์: 0816000957 อีเมล์: Muangnoi2514@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายพันธศักดิ์ เตรียมสติ โทรศัพท์: 0816000957 อีเมล์: pantasak2009@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ