โรงเรียน


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางอุษาวลี จันทร์วิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0844755960
นางสุรีย์พร กองสุข
ครู
0895828112
นายอุดร เพ็ชรพราว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0801614828
นางสายทอง เพ็ชรพราว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0804009431


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสุรีย์พร กองสุข
นางอุษาวลี จันทร์วิเศษ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

50
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียน โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายพันธศักดิ์ เตรียมสติ โทรศัพท์: 0816000957 อีเมล์: pantasak2009@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ