โรงเรียน


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางอุษาวลี จันทร์วิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0844755960
นางสุรีย์พร กองสุข
ครู
0895828112
นายอุดร เพ็ชรพราว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0801614828
นางสายทอง เพ็ชรพราว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0804009431


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสุรีย์พร กองสุข
นางอุษาวลี จันทร์วิเศษ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียน โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายพันธศักดิ์ เตรียมสติ โทรศัพท์: 0816000957 อีเมล์: pantasak2009@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ